Clik Aici!
Stiri Romania

Subiecte Evaluare Nationala 2019 – Matematica. Care este rezolvarea

Costel Chiteş, lector dr. la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei „D. Cantemir” şi profesor la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, vine în studioul Libertatea Live, de la ora 11.30, pentru a rezolva subiectele primite de elevi la proba de Matematică de la Evaluarea Națională.

Iată care sunt subiectele de la Evaluarea Națională 2019 – Matematică

sursă foto: România TV

Subiectele la matematică de la Evaluarea Națională 2018

Evaluarea
Națională 2019 –
Matematică. Ce trebuie să ştie
elevii despre subiecte

Potrivit
metodologiei, subiectele la EVALUAREA NAŢIONALĂ 2019 la MATEMATICĂ,
pentru clasa a 8-a se elaborează în cadrul Centrului Naţional de
Evaluare şi Examinare, ţinând seama de următoarele cerinţe: a)să
fie formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu
programele pentru Evaluarea Naţională; b)să aibă un nivel mediu
de dificultate; c)să permită rezolvarea în 120 de minute.

Timpul destinat
pentru a rezolva subiectele la EVALUAREA NAŢIONALĂ 2019 la
MATEMATICĂ, pentru clasa a 8-a este de două ore, socotit din
momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate
pentru fiecare candidat. Pentru elaborarea lucrării scrise,
candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră,
iar pentru executarea schemelor şi a desenelor folosesc numai creion
negru.

Candidaţii care
doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul
greşit cu o linie orizontală. În cazul în care unii candidaţi,
din diferite motive, doresc să-şi transcrie lucrarea, fără să
depăşească timpul stabilit, primesc alte coli tipizate. Acest
lucru este consemnat de către asistenţi în procesul-verbal de
predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite iniţial se
anulează pe loc de către asistenţi,menţionându-se pe ele
„Anulat”, se semnează de către asistenţi şi se păstrează
încondiţiile stabilite pentru lucrările scrise.

După ce rezolvă
subiectele la EVALUAREA NAŢIONALĂ 2019 la MATEMATICĂ, pentru clasa
a 8-a şi îşi încheie lucrările, candidaţii numerotează foile,
sub îndrumarea asistenţilor, numai cu cifre arabe, în partea de
jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă şi
numărul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a
treia, dacă elevul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota
toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt
scrise doar câteva rânduri, partea nescrisă fiind barată de către
asistenţi. După încheierea numerotării, candidaţii predau
asistenţilor lucrările şi semnează pentru confirmarea predării
lucrării şi a numărului de pagini.

Evaluare Națională
2019 – Matematică. Ce reguli trebuie să respecte candidaţii

Art.10. (1) Se
interzice candidaţilor la evaluarea naţională să introducă în
sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele
asemenea, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele
menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită
de comisia din unitatea de învăţământ în acest scop.

(2) Candidaţii care
refuză depozitarea obiectelor menţionate la alin. (1) în sala
stabilită de comisie în acest scop nu vor fi primiţi în examen.

(3) Se interzice
candidaţilor la evaluarea naţională să aibă, în sălile de
examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau
încălţăminte, în penare şi altele asemenea ori în băncile în
care sunt aşezaţi în sălile de examen, orice fel de lucrări:
manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare,
notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor
candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea
subiectelor.

(4) Se interzice
candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în
obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi
altele asemenea, sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile
de examen, telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc
electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la
internet/la reţele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru
rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru
comunicare între candidaţi sau cu exteriorul.

(5) Se interzice
candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze,
să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între
ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea
fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între
candidaţi sau cu exteriorul.

(6) Încălcarea
regulilor menţionate la alin. (3)-(5) va fi considerată
fraudă/tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi vor fi
eliminaţi de la proba respectivă, indiferent dacă
materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent
dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre
didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au
primit ori au transmis materialele interzise/ciornele/foile din
lucrările scrise.

(7) Candidaţii
eliminaţi de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă
vor primi nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.

(8) Înainte de
începerea probelor, asistenţii prezintă candidaţilor prevederile
metodologice legate de organizarea şi desfăşurarea corectă a
evaluării naţionale şi prevederile alin. (1)-(7) şi le solicită
să predea toate eventualele materiale şi obiecte care, potrivit
reglementărilor în vigoare, sunt interzise în sala de examen.

(9) După
parcurgerea paşilor menţionaţi la alin. (8), candidaţii vor semna
un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(7) şi
menţiunea că ştiu că nerespectarea regulilor menţionate la alin.
(3)-(5) are drept consecinţă măsurile menţionate la alin. (6) şi
(7).

Art.11. (1)
Candidatul major şi părinţii/reprezentanţii legali ai
candidatului minor pot solicita comisiei judeţene/a municipiului
Bucureşti de organizare a evaluării naţionale să vadă
lucrarea/lucrările proprie/proprii a/ale propriului copil numai după
afişarea rezultatelor finale după contestaţii. La vizualizarea
lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoţit
obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

(2) Solicitarea de
vizualizare, menţionată la alin. (1), nu poate conduce la
reevaluarea şi/sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor.

(3) Cu excepţia
candidatului sau a părinţilor/reprezentanţilor legali ai acestuia,
pot solicita să vadă lucrarea/lucrările doar membrii comisiei
judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare a evaluării
naţionale sau cei ai Comisiei Naţionale de Organizare a Evaluării
Naţionale, în scopul reevaluării acesteia/acestora, conform
prevederilor art. 6 pct. (10) şi ale art. 9 pct. (25) din
Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale
pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011, Anexa nr. 2
la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului nr. 4.801/2010.

Evaluare
Națională 2019 – Calendar

18 iunie –
Evaluare Națională la Limba și literatura română – probă
scrisă

20 iunie –
Evaluare Națională la Matematica – probă scrisă

21 iunie –
Evaluare Națională la Limba și literatura maternă – probă
scrisă

25 iunie –
Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora
12:00)

25 iunie –
Depunerea contestațiilor (orele 14:00 – 20:00)

26-28 iunie –
Soluționarea contestațiilor

29 iunie – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor


Citește și:

EXCLUSIV | Un milionar american, însurat și cu 8 copii, s-a îndrăgostit nebunește de o moldoveancă, iar în două luni i-a alimentat contul cu sute de mii de dolari. Fiindcă nu le-au crezut povestea de iubire, autoritățile și o bancă comercială din Brașov au pus sechestru pe banii fetei din OneștiHits: 22

Arata mai mult

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Close
Close